Është koha për një pushim all-inclusive të eksperiencës së të rriturve